Uneori măsor cu inima..

Eu, o fereastră, un scaun stingher, marea, norii și orizontul...sau infinitul. Eu întreagă, dezgolită pe dinăuntru... Distanțe mari, deloc de neparcurs...dar parcă prea încruntată și-ntinsă-i marea. Vuiet afară, hău adânc [...]